Hjem

NORIK, NORIC, NORICI

Våre forfedre, internett versjon

Norges Jernalder.

De Romerske provinser i Norge.

 

Forfedrenes opprinnelse

Jernet. Fremstillingsprosessene.

Antikke skriftlige glimt.

 

Boka kommer i ny utgave på

folag pregomobile.

 

Download PDF

 

English summary

 

Oppdatert 11.09.2018

 

 

Sveinung G. Raddum 2014

 

Norge er den nordvestlige utkant av det eurasiske kontinent. Sentrale områder av Eurasia hadde utviklet jordbruk og høyere kulturer da isen forlot vårt land. Hvorfor, hvordan og når menneskene kom til Østlandet vet vi lite om.

 

A. Herteig skriver i Jernalderens Busetningshistorie På Toten:

 

…Slik det arkeologiske materiale ter seg i dag, faller det intet, eller i beste fall et flimrende lys over bygda i keltertiden og de første halvannet hundre år av følgende periode. Simple skafthulløkser av stein, en og annen flintdolk og flintøks……..men vi finner ingen spor etter fast busetning før romertidens landnåm setter inn ved midten av og utover i det 2.ndre århundre e.Kr..

 

Da møter vi plutselig en høytstående kultur….

.

Copyright © All Rights Reserved